Akibat Melalaikan Shalat

Sayyid Ali bin Thawus meriwayatkan bahwa panutan seluruh wanita, Fathimah ra, putri panutan seluruh nabi, bertanya kepada ayahandanya, Muhammad SAW, “Ayahanda, apa yang akan didapat oleh orang -baik laki-laki ataupun perempuan- yang mengabaikan shalatnya?”

shalatRasulullah SAW menjawab, “Fathimah putriku, barangsiapa – baik laki-laki ataupun perempuan – mengabaikan shalatnya, maka Allah SWT akan mengujinya dengan 15 ujian. Enam diantaranya ditimpakan di dunia; tiga diantaranya ditimpakan ketika dia mati; tiga diantaranya ditimpakan di dalam kubur dan tiga lagi ditimpakan pada hari Kiamat, tatkala dia keluar dari kuburnya.

Enam ujian yang ditimpakan kepadanya di dunia adalah:
1. Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya,
2. Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezkinya,
3. Allah akan menghapus tanda-tanda kesalehan dari wajahnya,
4. semua amal yang pernah ia kerjakan tidak akan diberi pahala,
5. do’anya tidak akan diangkat ke langit
6. dia tidak mendapat bagian apapun dari do’a yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh

Tiga ujian yang ditimpakan ketika dia mati adalah:
1. dia akan mati dalam keadaan hina
2. dia akan mati dalam keadaan lapar
3. dia akan mari dalam keadaan haus, meski air dari seluruh sungai dunia diberikan kepadanya, hausnya tidak akan reda.

Tiga ujian yang ditimpakan di kuburnya adalah:
1. Allah menyerahkannya kepada malaikat yang akan menyusahkannya dalam kuburnya
2. Allah menyempitkan kuburnya
3. Allah menggelapkan kuburnya

Adapun tiga ujian yang ditimpakan pada hari kiamat ketika dia keluar dari kuburnya adalah:
1. Allah menyerahkannya pada malaikat yang akan menyeret kepalanya disaksikan oleh seluruh makhluk
2. Allah menghisabnya dengan berat
3. Allah tidak akan melihatnya dan tidak akan menyucikannya, dan dia akan dapat siksa yang amat pedih.
Mustadrak Al-Wasa’il, juz 3 hal 24)

(Dikutip dari buku “Wasiat Nabi kepada Fathimah”)

Leave a Comment:

1 comment
Add Your Reply